อังกฤษในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก: นักท่องเที่ยวให้โอกาสตัวเองเพียงเล็กน้อยในการชนะในวันสุดท้ายหลังจากวันที่สี่

อังกฤษให้โอกาสตัวเองชนะเวสต์อินดีสในการทดสอบครั้งที่สอง […]